IC3 Digital Literacy Certification

ic3-logoCertyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu. Standard Globalny.
IC3 jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:
▪ Podstawy pracy z komputerem
▪ Kluczowe programy i aplikacje
▪ Internet i funkcjonowanie w sieci

Certyfikaty z serii IC3 zalecany jest przed certyfikatami MOS. Każdy egzamin to osobny certyfikat – natomiast zdanie wszystkich trzech egzaminów owocuje uzyskaniem dyplomu IC3. Egzaminy sprawdzane są automatycznie – sprawia to, że są jedynymi tego rodzaju egzaminami na świecie. Certyfikat w formie PDF dostępny jest już po 2 minutach od zakończenia egzaminu (Certyfikat w postaci dokumentu wysyłany jest pocztą ze Stanów Zjednoczonych). Na egzaminy składają się pytania testowe oraz symulacje. Część praktyczna jest istotną częścią egzaminu, która sprawdza rzeczywiste umiejętności. Testy i symulacje są sprawdzane automatycznie, co owocuje natychmiastowym rezultatem. Informacja na temat wyniku egzaminu jest bardzo istotna i pożądana przez zdających. Daje to również bieżącą weryfikację wyników osób uczestniczących w szkoleniu dla instytucji szkolącej (lub zleceniodawcy). Wykluczenie błędów egzaminatora podczas sprawdzania wyników egzaminu zapewnia rzetelność i wiarygodność certyfikatu. Program IC3 dostarcza fundamentalną wiedzę niezbędną, aby osiągnąć sukces we wszelkich obszarach, które wymagają użycia komputerów i Internetu. Pracodawcy mają świadomość, że osoby posiadające ten certyfikat potrafią sprawnie korzystać z technologii cyfrowych, analizować dane, tworzyć dokumenty, przetwarzać informacje, korzystać z najważniejszych aplikacji w środowisku biurowym, takich jak MS Excel, MS Access, MS Word i MS PowerPoint.

Poniżej przedstawiony jest zakres tematyczny poszczególnych egzaminów cząstkowych IC3.

Podstawy Komputera

Kluczowe Programy i Aplikacje

Internet i Praca Online

Film demonstracyjny egzaminu IC3

Źródło: http://fundacja.it/